Wat is een tandprotheticus

01_Tandprotheticus-3.jpgEen tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Dit zijn uitneembare prothetische voorzieningen zoals een volledige (nood)prothese, plaatje, frame of implantaatprothese. De tandprotheticus is een specialist die samenwerkt met en doorverwijst naar andere specialisten zoals tandarts, implantoloog, kaakchirurg en huisarts. Een tandprotheticus is niet alleen technisch maar ook medisch-biologisch opgeleid.

01_Tandprotheticus-2.jpg Tandprothetici werken over het algemeen in een vrijgevestigde praktijk geheel zelfstandig. De taak van een tandprotheticus richt zich met name op de volledige boven- en of onderprothese. Een tandprotheticus stelt zelf de diagnose en is zelfstandig verantwoordelijk voor het hele traject inclusief nazorg. Ook kan worden voorzien in andere uitneembare voorzieningen, zoals de frameprothese, partiële kunstharsprothese (plaatje), overkappingsprothese, prothese op implantaten of immediaatprothese.

01_Tandprotheticus.jpg Een tandprotheticus kan veel betekenen voor mensen met een gebitsprothese. Het grote voordeel van de rechtstreekse behandeling in de tandprothetische praktijk is dat de drempel voor patiënten laag is. Een patiënt kan rechtstreeks terecht voor:
-    vrijblijvend advies
-    beoordeling van een kunstgebit
-    reparaties
-    correcties/ vernieuwing van het kunstgebit
-    een nieuwe prothese met de daarbij behorende nazorg
-    voorlichting over de verzorging van de gebitsprothese
-    een gedeeltelijk kunstgebit
-    een kunstgebit op implantaten